именске речи

именске речи група променљивих речи које имају деклинацију, речи с деклинацијом. У именске речи убрајају се именице, заменице, придеви и неки бројеви (основни бројеви један, два, три и четири, као и редни и збирни бројеви). Мењају се по падежима, у једнини и множини. Исп. променљиве речи, непроменљиве речи, врсте речи, именице, заменице, придеви, бројеви, деклинација, флексија, падеж, род, број.