клик

клик (енгл. click) глас који се производи помоћу веларног ваздушног механизма, стварањем притиска у простору иза преграде. Термин к. односи се на класификацију консонаната на основу начина артикулације. У српском језику кликови су екстралингвистички сигнали: звуци неодобравања, тј. „цоктање” (ццц), звуци неких врста пољубаца и звуци којима се терају коњи. У неким афричким језицима, као што су зулу или хотентотски језик, имају фонемски статус. У зависности од места артикулације, могу бити: дентални, латерални или ретрофлексни. Исп. глас, арткулација, консонант, велар.

Литература:
Subotić, Ljiljana, Dejan Sredojević, Isidora Bjelaković, Fonetika i fonologijа: ortoepska i ortografska norma standardnog srpskog jezika, Filozofski fakultet: Novi Sad, 2012.