невербална комуникација

невербална комуникација врста комуникације без речи, која се одвија употребом гестова, држањем тела, мимиком, погледом, бојом гласа, покретима у простору и др. Н. к. обухвата облике понашања као што су: гестови, покрети у простору, држање тела, израз лица, поглед, ритам и тоналитет говора, боја гласа, одевање и сл. и има следеће кодове: телесни додир или хаптички код, блискост или проксемички код, оријентација, изглед, кинетички или мимичан код, невербални аспекти говора, хрономички код и артефактни код. Н. к. није универзална, може се разликовати у зависности од друштва, на пример однос према простору и просторној удаљености различит је од културе до културе, па се променом средине код индивидуе може јавити културни шок. Исп. знаковни језик, комуникација, вербална комуникација.