орономастика

орономастика део лингвистичке дисциплине ономастике који се бави проучавањем оронима, имена планина; оронимика. Ороними су имена планинских узвишења као предмет ономастичког проучавања. Исп. топоним,ороним, оронимија, ономастика.

Литература:
Шћепановић, Михаило, „Ономастичке категорије и српска ономастичка терминологија”, Књижевност и језик XLV/2–3, 1997, 65–70.
Шћепановић, Михаило, „Српска ономастичка терминологија”, Свет речи 15–16, 2003, 14–16.