оронимија

оронимија (од оро- < грч. ὄρος [óros] ‘брдо, планина’ + -онимија < грч. ὄνῠμᾰ [ónyma] = ὄνομα [ónomа] ‘име’) систем оронимских категорија. Ороними су имена планинских узвишења као предмет ономастичког проучавања. Грана ономастике која се бави изучавањем оронима назива се орономастика. Исп. топоним, ороним, орономастика, ономастика.

Литература:
Шћепановић, Михаило, „Ономастичке категорије и српска ономастичка терминологија”, Књижевност и језик XLV/2–3, 1997, 65–70.
Шћепановић, Михаило. „Српска ономастичка терминологија”, Свет речи 15–16, 2003, 14–16.