творбено гнездо

творбено гнездо скуп деривата једне речи које имају исти корен, а припадају истој или различитој врсти речи (нпр. творбеном гнезду с простом речи пу̑т припадају: пу̑тнӣ, путова́ње, путо̀вати, упу́тити се, пу̑тнӣк…); деривационо гнездо. Т. г. јесте скуп свих творбених ланаца насталих од једне просте речи. Исп. творбени ланац, проста реч, породица речи.