матроним

матроним (нлат. matronimicus < лат. mater ‘мајка’, према лат. patrōnymicus < pater ‘отац’) презиме које је настало према имену мајке; матронимијско презиме. Према мотивима настанка презимена могу бити матроними, патроними и андроними. М. је презиме настало према имену мајке (од имена Мара настало је презиме Марић), док је патроним (патронимјско презиме или очинство) презиме настало према имену оца, односно претка по мушкој линији (од имена Немања настало је презиме Немањић). У нашој традицији матроними су много ређи од патронима. Исп. антропоним, патроним, андроним, лично име, презиме, надимак.

Литература:
Шћепановић, Михаило, Снежана Баук, „Терминологија српске антропонимијеˮ, Научни састанак слависта у Вукове дане, Терминолошка стандардизација лингвистичког описа савременог српског језика 32/3, 2002, 269–287.