полусложеница

полусложеница врста сложенице која настаје срастањем двеју речи које се у писању повезују правописним знаком цртицом (-), нпр. рак-рана, радио-апарат, ремек-дело, гас-маска итд. Полусложенице не чине реч у правом смислу, већ прелазну јединицу између речи и синтагме и значењски представљају јединствен појам, нпр. веш-машина је машина која служи за прање веша, ауто-кућа је кућа која се бави продајом аутомобила и сл. Могу се посматрати као лексичке јединице, иако свака од речи у том споју има свој акценат. Први део полусложенице је непроменљив по падежима, док се други део мења, нпр. спомен-плоча, од спомен-плоче, са спомен-плочом и сл. На основу врста речи у полусложеницама, оне могу бити именичке (бисер-грана, туш-кабина, меч-лопта, извор-вода, гол-аут), придевске (црвено-бели дрес, енглеско-српски речник), прилошке (наврат-нанос, збрдаздола) и глаголске (повуци-потегни, рекла-казала, хоћеш-нећеш). У полусложенице се убрајају и називи хемијских једињења (угљен-диоксид, натријум-сулфат), неке позајмљенице из турског језика (баш-кнез), спојеви код којих је први члан слово (о-ноге, це-дур), одређене позајмљенице из страних језика (фер-плеј, џет-сет, веб-сајт, хард-диск, ток-шоу), комбинације бројева или именица с бројем за означавање приближности (два-три, корак-два) итд. Посебну групу полусложеница чине сложена презимена, нпр. Тулуз-Лотрек, Kачић-Миошић и сл. Такође, постоје и итеративни низови, нпр. тако-тако, хоп-хоп-хоп! Исп. сложеница, цртица.