јачина гласа

јачина гласа акустичка особина гласа која зависи од јачине подстицаја који покреће гласне жице (трепереће тело). Сви гласови које наши говорни органи производе разликују се по висини, јачини, трајању и боји. Ј. г. зависи од амплитуде, која представља раздаљину између нормалног положаја треперећег тела и најдаље тачке до које тело у треперењу стиже. Што је амплитуда већа и имплус снажнији, глас је јачи. Индивидуална ј. г. зависи од капацитета плућа човека који производи глас. Ј. г. може бити физичка (изражава се у ватима (W) и представља звучну енергију која прође кроз један кубни центиметар у јединици времена) и субјективна (изражава се у децибелима (dB) и представља звучну енергију коју наше ухо чује). Ј. г. може бити и апсолутна (највећа јачина коју појединац може да произведе) и релативна (јачина коју заправо чујемо приликом разговора са неким). Такође, не делују нам сви звукови подједнако гласно, иако су исте јачине. Јачини гласа доприноси и висина гласа, која ће глас учинити још јачим. Исп. глас, висина гласа, боја гласа, трајање гласа, тон.

Литература:
Милетић, Бранко, Основи фонетике српског језика, Београд: Знање, 1952.
Malmberg, Bertil, Fonetika, Sarajevo: Svjetlost – Zavod za udžbenike, 1974.