абецеда 1. утврђени инвентар и редослед слова латинице. Назив абецеда настао је творбеним спајањем назива прва четири латинска слова (а-бе-це-де, тј. A, B, C, D), уз морфолошку адаптацију (финално -е замењено је наставком -a).

Прочитајте

адаптација (срлат. adaptatio < лат. adaptō 1. sg., adaptāre ‘удесити, углавити’; фр. adaptation, енгл. adaptation) 1. прилагођавање речи из страног језика фонетским, графичким, морфолошким, акценатским, синтаксичким и другим правилима језика која реч преузима.

Прочитајте

азбука 1. утврђени инвентар и редослед слова (српске) ћирилице и глагољице. Назив азбука настао је творбеним спајањем назива првог и другог слова црквенословенске азбуке, аз /А/ и буки /Б/, уз морфолошку адаптацију (финално -и замењено је наставком -a), према аналогији са грчким називом алфабет (од алфа и бета).

Прочитајте

аколада (фр. accolade ‘загрљај’) интерпункцијски знак у виду витичасте заграде која може обухватати више редова [{}], витичаста заграда.

Прочитајте

акроним (од акро < грч. ἄκρον [ákron] n., ἄκρος [ákros] m. ‘горњи, крајњи’+ оним < грч. ὄνῠμᾰ [ónyma] = ὄνομα [ónomа] ‘име’; нем. Akronym, енгл. acronym) в. верзална скраћеница.

Прочитајте

алфабет (од грч. ἄλφα [álpha] + βῆτα [bêta] два прва слова грчке азбуке) 1. утврђен инвентар и редослед слова у грчкој азбуци, грчка азбука. Назив је настао спајањем имена првог и другог словног знака, алфа и бета. Има 24 слова, 17 консонантских и 7 вокалских.

Прочитајте

амперсанд (&) интернационални логограм који означава везник „и”. Познат је још и под називом амперсанд (у енглеском језику), „and” знак (знак за „и”) или међународни знак за „и”. У српском језику би најприкладнији назив за овај знак био комерцијално „и” (што је решење којем прибегавају и неки други језици).

Прочитајте

апостроф (лат. apostrophos/apostrophus < грч. ἀπόστροφος [apóstrophos] ‘окренут уназад, одврнут’, фр. apostrophe, енгл. apostrophe) 1. правописни знак у виду запете у горњем делу слова [’], знак изостављања. Пише се уместо изостављеног слова у писању или гласа у изговору: ал’, ил’, јеси л’, нисам ’тео, помоз’ ми.

Прочитајте

верзална скраћеница скраћени начин писања вишечланог назива који подразумева писање почетних слова тог назива, акроним. Верзална скраћеница се пише великим словима без скраћеничких тачака и међусловних белина.

Прочитајте

генитивни знак правописни знак [^] који се пише над самогласником и који обележава да се тај самогласник изговара као дуг, знак дужине.

Прочитајте